Reko Rutt 616 Luleå-Boden

Reko Rutt 616 Luleå-Boden

REKO Rutt 616 Luleå - Boden startades av Rutt 616 ek. förening den 1 april 2017 och hade sin första utlämning före midsommar 2017 utanför Hedströms Trädgård i Råbäcken, Bodens Kommun. Vår REKO-ring var den första att starta norr om Örebro och till en början så hade vi bara 5 - 10 producenter/per tillfälle.


REKO var ännu ett okänt begrepp och intresset för utlämningarna ”peakade” först under hösten 2019 med 14 producenter och under pandemi-åren 2020 - 2021 ökade antalet producenter till ca 20 - 30 per utlämning.


Vi tycker att det är fantastiskt roligt att det nu startat så många nya Reko-ringar i Norr- och Västerbotten. I Covid-19 tider har det här varit ett ypperligt sätt för producenter och konsumenter att möta varandra.