Vad händer här

Vad händer här?

Sedan starten i juni 2014 har vi arbetat med att informera byarna längs vägen om vår idé med Rutt 616. Det har vi gjort genom träffar i byalokalerna där många varit samlade samt genom personliga möten. 


Vår önskan har varit att fler ska kunna starta sina egna verksamheter och därmed också kunna både leva av dem eller bara ha en hobby och känna att det fungerar att bo och verka på landet.


 

Under våren 2024 kommer vi att återuppta det påbörjade arbetet med att skapa vandringsleder mellan de olika byarna, vilket i förlängningen kan göra det möjligt för Rutt616 att ansluta till de nordöstra delarna av Solanderleden