Vad händer här

Vad händer här?

Sedan starten i juni 2014 har vi arbetat med att informera byarna längs vägen om vår idé med Rutt 616. Det har vi gjort genom träffar i byalokalerna där många varit samlade samt genom personliga möten.

 

Vår önskan har varit att fler ska kunna starta sina egna verksamheter och därmed också kunna både leva av dem eller bara ha en hobby och känna att det fungerar att bo och verka på landet.

 

Vi har fokuserat på odling och småskalig djurhållning i vårt projekt som dock har fler ben att stå på ex utveckling av hemsida, marknadsplatser för försäljning av produkter, årliga julluncher, tematiska träffar mellan företagen, studiebesök, workshops, föreläsningar, utveckling och paketering av Nationaldagsfirande som också blivit vår egna "Rutt 616 dag" samt marknadsföring främst via sociala medier men också emellanåt på anslagstavlor.

Detta har haft en positiv spridning så vi har också fått flera andra inriktningar av verksamheter.

 

Lövudden har fått ett vildmarkscenter genom Cape Wild. Där finns idag älgar, renar, mufflon och vildsvin och de erbjuder människor att komma och träffa djuren i en naturlig miljö, samt grupper, företag och föreningar att ha möten och konferenser.

Bondgården Bälinge satsar stort med självhushållningskurser för barn, olika slag av djur, hotell, kafé och mejeri.

Två hundpensionat/dagis har startats i Bälinge, Lilla Hundpensionatet samt Stjärnskyttens Kennel.

Avans Gårdsbutik och Fårfarm utökar med dubbel fårbesättning och verkstad.

I Unbyn har Unbyns Rullgräs utvecklats samt Karvats/Revitrack som sysslar med både konst och elreparationer.

I Övrebodarna växer en stor köttproducent fram och i Bjässmoran smyger Bjässparken upp till hösten 2019 med både får och framtida bageri och konferens.