Om Rutt 616


Vad är Rutt 616?Väg 616 är en naturskön väg mellan Luleå och Boden, belägen på den södra sidan av Luleälv, mellan Luleå och Boden.

Men det är bara sträckan mellan Gäddvikskorsningen och Rödberget som kategoriseras som ren landsbygd och det är Rutt 616


Här finns odlingsmarker, natur- och kulturmiljöer som hävdats under många århundraden. På sträckan finns det framför allt ett stort antal småföretagare som producerar, tillverkar och odlar, samt säljer sina tjänster eller produkter. Vi som bor på den här sträckan vill dela med oss av vad den Södra älvdalen betyder för oss.


Vi bor inte bara vid en otroligt naturskön sträcka, vi har också flera fantastiska naturreservat som är värda ett besök. Det mest kända är Bälingeberget, men här finns även Svallmyrberget i sydvästra Gäddvik samt Blyberget i Unbyn.Projektverksamhet - Rutt 616 ek. förening


Projekt: Rutt 616 - En Besöksanledning med Maten i Fokus


Rutt 616 har beviljats medel inom lokalt ledd utveckling från hösten 2019 – 2021 med möjlighet till förlängning. Projektet finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Leader/Spira Mare 2020 (beslut meddelat av JBV 2020-11-23).

Pga. Pandemin är det ansökt om en förlängning av projekttiden tom 2023-09-30.


Syftet med projektet är att vidareutveckla besöksnäringen längs väg 616 och i dess närområde.

 

Tidigare projekt: Södra Älvdalen - Rutt 616


Rutt 616 beviljades medel inom lokalt ledd utveckling under tiden 2016 - 2019.

Projektet finansierades av Eus Jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt Leader/Spira Mare 2020.

 

Syftet med projektet var att utveckla Rutt 616 till en attraktiv bygd för företagande samt odling längs väg 616 mellan nya Gäddviksbron i sydvästra Gäddvik i Luleå kommun och Rödberget i Boden kommun