Om Rutt 616

Rutt 616 - Vägen som leder dig hem...


Vad är Rutt 616?Väg 616 är en naturskön sträcka på 33 km på den södra sidan av Lule älv, mellan Luleå och Boden.

Den börjar vid Gäddviksbron i Luleå och sträcker sig till Rödberget nära Boden.

Här finns odlingsmarker, natur- och kulturmiljöer som hävdats under många århundraden. På sträckan finns ett flertal naturreservat och sevärdheter. Men det finns framförallt ett stort antal småföretagare som producerar, tillverkar och odlar, de säljer sina tjänster eller sina produkter.

Vi som bor på den här sträckan vill dela med oss av vad den Södra älvdalen betyder för oss.

Vi bor inte bara vid en otroligt naturskön sträcka, vi har också flera fantastiska naturreservat som är värda ett besök.

Det mest kända är Bälingeberget, men här finns även Svallmyrberget i sydvästra Gäddvik samt Blyberget i Unbyn.


Projekt: Södra Älvdalen – Rutt 616


Nytt Projekt: Rutt 616 - En Besöksnäring med Maten i Fokus

Rutt 616 har beviljats medel inom lokalt ledd utveckling från hösten 2019 – 2021 med möjlighet till förlängning.

Projektet finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Leader/Spira Mare 2020 (beslut meddelat av JBV 2020-11-23).

Syftet med projektet är att vidareutveckla besöksnäringen längs väg 616 och i dess närområde.

Tidigare projekt: Södra Älvdalen - Rutt 616

Rutt 616 beviljades medel inom lokalt ledd utveckling under tiden 2016 - 2019.

Projektet finansierades av Eus Jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt Leader/Spira Mare 2020.

Syftet med projektet var att utveckla Rutt 616 till en attraktiv bygd för företagande samt odling längs väg 616 mellan nya Gäddviksbron i sydvästra Gäddvik i Luleå kommun och Rödberget i Boden kommun.