Om Rutt 616

Rutt 616 - Vägen som leder dig hem...

Projekt: Södra Älvdalen – Rutt 616


Rutt 616 Ekonomiska förening har beviljats medel inom lokalt ledd utveckling under perioden 23 sept 2016 – 30 juni 2019. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Leader/Spira Mare 2020.

Syftet med projektet är att utveckla Rutt 616 till en motor för tillväxt, företagsamhet och en attraktiv bygd längs väg 616 mellan västra Gäddvik i Luleå kommun och Rödberget i Boden kommun, vilket är den del av vägen som är kategoriserad som ren Landsbygd enligt definitionerna i Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020.

Målet med projektet är att bygga upp en gränsöverskridande samverkan över sektorsgränser, mellan företag och föreningar samt över bya- och kommungränser mellan Boden och Luleå. Vi vill lyfta de mindre företagen samt stärka och synliggöra bygdens attraktivitet, samt bidra till att bevara ett öppet landskap med diversifierad odling.

“Rutt 616 är en naturskön sträcka på 33 km på den södra sidan av Lule älv, mellan Luleå och Boden. Den börjar vid Gäddviksbron i Luleå och sträcker sig till Dammbron nära Boden.

Här finns odlingsmarker, natur- och kulturmiljöer som hävdats under många århundraden. På sträckan finns ett flertal naturreservat och sevärdheter. Men det finns framförallt ett stort antal småföretagare som producerar, tillverkar och odlar, de säljer sina tjänster eller sina produkter. Vi som bor på den här sträckan vill dela med oss av vad den Södra älvdalen betyder för oss.”Välkommen till ”Rutt 616”